Zsidó orvosi etika

Orvosi etika sote

Tartalom

  orvosi etika sote

  Fogorvosi etika FOK Magatartástudományi Intézet Orvosi etika sote, Tartalomjegyzék Tartalom Etika és bioetika; az erkölcs és a jog kapcsolata; az orvosi etika sote érvelés jellemzői Orvosi etika sote deontológiai etikai rendszerek általános jellemzői Konzekvencionalista teleológiai etikai elméletek A természetjogi etikai elméletek; a társadalmi szerződés elméletei; erényetikák, szituációs etikák, agapizmus és a jogokra hivatkozó érvelés A kanti etika és az aranyszabály Az orvosetika alapelvei Az egészség és a betegség értelmezései Egyszerű beleegyezés; a tájékozott beleegyezés fogalma és kialakulásának története; viták a tájékozott beleegyezéssel kapcsolatban A betegek felvilágosításának standardjai.

  Mit kell a felvilágosításnak tartalmaznia egy tervezett beavatkozás előtt?

  orvosi etika sote

  Mikor nem szükséges a betegtől tájékozott beleegyezést kérni? A cselekvőképesség megállapításának elvei, a cselekvőképtelen beteg ellátásakor követendő eljárások A kezelés visszautasításának joga A tájékozott orvosi etika sote pszichológiai vonatkozásai.

  orvosi etika sote

  Bizonytalanság az orvosi kommunikációban. A ma uralkodó álláspont és a darwini természetfelfogás filozófiai jelentősége Peter Singer felfogása az állatok jogállásával kapcsolatban: az antiszpécieszizmus érvek és ellenérvek, a singeri álláspont következményei és kritikája, vegetarianiz-mus ; Tom Regan érvelése: az állatok jogai; a kritikus antropomorfizmus megközelítés lényege az állatvédelemben Az állati szenvedés fogalma.

  orvosi etika sote

  Az állatkísérletek erkölcsi megítélésének szempontjai Az embereken végzett kutatások etikai kérdései; a Helsinki Deklaráció; a kutatási alanyok jogai A betegjogok általános kérdései a betegjogok megfogalmazásának okai és előnyei, fenntartások a betegjogi megközelítéssel szemben A főbb betegjogok általános és speciális betegjogok A betegjogok érvényesítését elősegítő főbb módszerek és intézmények Fontosabb orvosetikai kódexek és deklarációk.

  A környezetetikák felosztása.

  orvosi etika sote

  A nyugati kultúra hagyományos felfogása a morális státusszal kapcsolatban, az antropocentrikus, biocentrikus és ökocentrikus környezeti etikák. Az ökofeminizmus, a mélyökológia és a föld-etika Környezetvédelem és jog, környezetvédelem és oktatás. A környezetetika alapelvei, a fenntartható fejlődés fogalma.

  orvosi etika sote

  További a témáról.